Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Wrzesień 2020 - AgioFunds