Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Styczeń 2022 - AgioFunds