Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Styczeń 2021r. - AgioFunds