Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Sierpień 2020 - AgioFunds