Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Październik 2022r. - AgioFunds