Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Październik 2020 - AgioFunds