Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Marzec 2022 - AgioFunds