Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Marzec 2021r. - AgioFunds