Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ. Marzec 2020 - AgioFunds