Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Maj 2021r. - AgioFunds