Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ. Maj 2020 - AgioFunds