Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Luty 2021r. - AgioFunds