Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ. Luty 2020 - AgioFunds