Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Listopad 2022r. - AgioFunds