Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Listopad 2021r. - AgioFunds