Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Listopad 2020 - AgioFunds