Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Lipiec 2022r. - AgioFunds