Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Kwiecień 2023r. - AgioFunds