Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Kwiecień 2022 - AgioFunds