Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Kwiecień 2021r. - AgioFunds