Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ. Kwiecień 2020 - AgioFunds