Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Grudzień 2022r. - AgioFunds