Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Grudzień 2020r. - AgioFunds