Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Czerwiec 2022r. - AgioFunds