Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Czerwiec 2021r. - AgioFunds