Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ Czerwiec 2020 - AgioFunds