Komentarz do wyników Funduszu THC Globalnej Innowacji FIZ czerwiec 2019 - AgioFunds