Komentarz do wyników THC Globalej Innowacji FIZ styczeń, luty 2019 - AgioFunds