Komentarz do wykupu AGIO NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNYCH FIZ AN w dniu 30.09.2020 r. - AgioFunds