Komentarz do wykupu AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ AN w dniu 30.09.2020 r. - AgioFunds