Komentarz do wyceny AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ 31.12.2019 - AgioFunds