KID AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SUBFUNDUSZ AGIO Kapitał - kat. A 2023-01-16 - AgioFunds