KID AGIO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SUBFUNDUSZ AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek - kat. A 2023-01-01 - AgioFunds