KID AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SUBFUNDUSZ AGIO Dochodowy PLUS - kat. A 2023-01-01 - AgioFunds