KID AGIO PLUS Fundusz Inwestycyjny Otwarty - SUBFUNDUSZ AGIO Akcji PLUS - kat. A 2023-01-16 - AgioFunds