KIID AGIO Oszczędnościowy PLUS (d. AGIO Pieniężny PLUS) - AgioFunds