Statut INVALUE MULTI-ASSET ZRÓWNOWAŻONY FIZ - AgioFunds