Informacje o Funduszu IIIQ2020 zgodnie z Art. 34 Statutu Funduszu SGB FIZ AN - AgioFunds