Informacje o Funduszu IVQ2019 zgodnie z Art. 34 Statutu Funduszu SGB FIZ AN - AgioFunds