Informacje o Funduszu IIQ2022 zgodnie z Art. 34 Statutu Funduszu SGB FIZ AN - AgioFunds