Informacje o Funduszu IIQ2021 zgodnie z Art. 34 Statutu Funduszu SGB FIZ AN - AgioFunds