Informacje o Funduszu IIQ2019 zgodnie z Art. 35 Statutu Funduszu TOROX EKO FIZ AN - AgioFunds