Informacje o Funduszu 4Q2021 zgodnie z Art. 35 Statutu TOROX EKO FIZ AN - AgioFunds