Informacje o Funduszu 1Q2022 zgodnie z Art. 35 Statutu TOROX EKO FIZ AN - AgioFunds