Informacja półroczna o stanie likwidacji FORNET NS FIZ w likwidacji z dnia 08.03.2021 r. - AgioFunds