Informacja półroczna o stanie likwidacji Arionn FIZ - AgioFunds