Informacja półroczna o stanie likwidacji AGIO RB FIZ w likwidacji - AgioFunds