Informacja o wideokonferencji w sprawie AWP2 - AgioFunds