Informacja dotycząca podziału certyfikatów inwestycyjnych i otwarcia likwidacji funduszu inwestycyjnego pod nazwą Agio Wierzytelności Plus 2 NS FIZ - AgioFunds