INFORMACJA DODATKOWA DO PROTOKOŁU ZGROMADZENIA INWESTORÓW AGIO Wierzytelności PLUS 2 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 23 marca 2021 r. - AgioFunds