GPV I FIZ AN Sprawozdanie Finansowe na dzień 30.06.2022 r. - AgioFunds